INSPIRIT4ALL
© Copyright P Groenewegen, www.inspirit4all.nl
MEDIUMSCHAP

Mediumschap

Wat is een Medium?  Een   medium   is   een   persoon,   die   contact   kan   maken   met   de   spirituele   wereld.   De   spirituele   wereld   is   de   onzichtbare   wereld,   waar   we   als   Ziel verblijven   als   we   komen   te   overlijden.   Een   medium   kan   onze   wereld   en   de   onzichtbare   spirituele   wereld   met   elkaar   verbinden   door   informatie   van overledenen door te geven aan nabestaanden, die juist blijkt te zijn. Zo probeert een medium te bewijzen dat onze dierbaren er nog steeds zijn. Als   iemand   overleden   is,   verliest   hij   zijn   fysieke   lichaam.   De   Ziel   blijft   echter   eeuwig   voortbestaan   in   de   vorm   van   een   energieveld.   In   dit   energieveld   is de   identiteit   van   de   overledene   opgenomen.   Door   contact   te   maken   met   dit   energieveld   krijgt   het   medium   toegang   tot   de   overledene.   Contact   met een overledene noemen we een ‘ mediamiek contact Een   medium   kan   op   precies   dezelfde   manier   contact   maken   met   een   levende   persoon.   Het   enige   verschil   is   dat   deze   Ziel   een   fysiek   lichaam   heeft. Een levende persoon heeft net zo goed een energieveld om zich heen. Contact met een levende persoon noemen we een ‘ psychic reading In beide gevallen wordt er bewijsbare informatie verkregen uit het energieveld van de Ziel. Waarom zou je naar een medium gaan?  Er   zijn   vele   vragen   te   bedenken,   die   je   zou   kunnen   stellen   aan   een   medium.   Sommige   mensen   willen   graag   dat   een   medium   naar   henzelf   kijkt   en   een ‘psychic   reading’   geeft.   Het   medium   kan   dan   dieper   invoelen   op   jouw   eigenschappen,   kwaliteiten   en   vraagstukken.   Je   krijgt   door   het   medium   een persoonlijke spiegel voorgehouden, waarmee je als persoon positief aan de slag kan op weg naar de volgende stap in je leven. Anderen   willen   juist   graag   contact   met   een   overleden   dierbare   en   een   ‘mediamiek   contact’.   Mijn   ervaring   is   dat   overledenen   graag   met   ons   willen communiceren.   Ze   willen   ons   laten   weten   dat   ze   er   nog   zijn.   Ze   willen   je   laten   weten   hoe   hun   terugblik   is   op   hun   aardse   leven   samen   met   jou. Misschien   willen   ze   laten   weten   hoe   goed   jij   de   draad   weer   hebt   opgepakt.   Misschien   willen   ze   alleen   sorry   zeggen   of   willen   ze   laten   weten   dat   ze zielsveel   van   je   houden.   Vaak   delen   ze   recente   gebeurtenissen   uit   jouw   leven   om   aan   te   tonen   dat   ze   nog   steeds   alles   mee   krijgen   van   wat   er   in   het hier en nu gebeurd. Het zijn altijd liefdevolle en respectvolle ontmoetingen. het is prachtig om je te realiseren, dat overledenen er nog steeds zijn. Werkwijze? Individuele consulten Bij   individuele   consulten   kan   het   medium   zich   eenvoudig   aanpassen   aan   de   specifieke   wensen   van   de   cli ë nt.   Er   is   tijd   genoeg   voor   zowel   een psychic reading als een mediamiek contact. Bij een individueel consult kunnen priv é aangelegenheden uitgebreid en veilig aan de orde komen. Demonstratie mediumschap Dit   is   een   groepsbijeenkomst,   waarbij   de   mediums   een   aantal   korte   mediamieke   contacten   met   overledenen.   Anders   dan   bij   een   individueel consult   is   er   beperkt   tijd   voor   een   contact   en   kan   een   medium   niet   te   diep   ingaan   op   gevoelige   priv é aangelegenheden.   Wel   laten   ook   tijdens deze   bijeenkomsten   de   overledenen   een   liefdevolle   boodschap   achter.   Zulke   demonstraties   geven   we   in   ons   Spirituele   Huis   in   Groessen   of elders, bijvoorbeeld in een spirituele winkel. We noemen ze ook wel ‘spirituele ontmoetingen’. Bloemlezing Een   bloemlezing   wordt   vaak   gegeven   in   combinatie   met   een   demonstratie.   Nadat   er   contacten   zijn   gemaakt   met   de   spirituele   wereld,   geven   de mediums   korte   psychic   readings   aan   de   aanwezige   gasten.   Iedereen   krijgt   dus   een   persoonlijke   reading.   De   mediums   geven   deze   reading   aan de   hand   van   een   door   jou   uitgekozen   en   meegebrachte   bloem.   Onbewust   kies   jij   de   bloem,   waarmee   het   medium   kan   werken   en   jouw   energie kan lezen. Huiskamerdemonstratie Een   huiskamerdemonstratie   wordt   bij   jou   thuis   gegeven.   Je   kunt   zelf   je   familie   en/of   vrienden   uitnodigen.   De   gasten   hoeven   geen   ervaring   te hebben   met   mediums   of   zelfs   maar   te   geloven   het   hiernamaals.   Wel   is   het   wenselijk,   dat   de   gasten   zich   open   stellen   op   deze   avond.   Achteraf kan iedereen zijn eigen mening vormen. Minimaal   aantal   deelnemers   is   vijf   personen.   Afhankelijk   van   het   aantal   mensen   wordt   in   overleg   een   passende   indeling   van   de   avond gemaakt en bepalen we of de demonstratie met of zonder bloemlezing gepland kan worden. De   spirituele   wereld   is   een   intelligente   wereld.   Het   medium   heeft   er   zelf   weinig   invloed   op   en   kan   bij   een   demonstratie   niet   regelen   wie   er doorkomen   of   dat   alle   gasten   een   contact   krijgen.   Wij   vertrouwen   erop,   dat   er   gebeurt   wat   nodig   is.   Bedenk   dat   zij   die   het   echt   nodig   hebben, gehoord   worden   door   de   spirituele   wereld.   Alle   informatie   die   gedeeld   wordt,   is   vertrouwelijk.   Het   is   vanzelfsprekend,   dat   iedereen   met   respect   met de privacy van de andere gasten omgaat. Voor meer informatie en aanmelden voor demonstraties of individuele consulten, ga naar de agenda. Bij de algemene voorwaarden is een disclaimer opgesteld die voor alle vormen van mediumschap van toepassing is.