INSPIRIT4ALL
© Copyright P Groenewegen, www.inspirit4all.nl
HEALING

Healing

Wat is healing? De   kortste   healing   is   een   glimlach!   Als   we   goed   in   ons   vel   zitten,   dan   wandelen   we   op   ons   hoofdpad!   Alles   wat   er   op   dat   hoofdpad   gebeurt   voelt   van binnen   als   kloppend:   ´Het   komt   op   je   pad,’   of   ´Het   heeft   zo   moeten   zijn.´Het   hoeft   niet   allemaal   leuk   te   zijn   wat   je   te   ervaren   krijgt,   maar   het   is   jouw hoofdpad.   Soms   krijg   je   spijt   van   genomen   beslissingen   of   je   wordt   in   een   situatie   gezogen   waar   je   eigenlijk   helemaal   niet   wilt   zijn   (bijvoorbeeld   in werk   of   relatie).   Het   creëert      spanningen   in   jezelf.   Je   wandelt   op   een   zijpad   en   langzaam   raak   je   uit   balans.   Spanningen   hopen   zich   op   en   gaan vastzitten in je systeem. Dit kan op den duur tot fysieke of mentale klachten leiden. Healing   is   jezelf   weer   in   balans   brengen   (of   laten   brengen).   Door   middel   van   kosmische   energie   of   Goddelijke   energie   (alles   is   energie!)   worden   de plekken   in   jouw   lichaam   die   uit   evenwicht   waren   weer   opnieuw   in   balans   gebracht   zodat   heling   plaats   kan   vinden.   Fysieke   en   mentale   aandoeningen zijn   vaak   niet   met   één   pilletje   of   met   een   behandeling   te   verhelpen.   Wel   kan   healing   een   stap   in   de   goede   richting   zijn.   Door   de   ziel   even   aan   te   raken worden   vaak   waarheden   gezien   en   begrepen.   Misschien   herken   je   patronen   in   je   leven   die   elke   keer   weer   terugkeren   en   die   je   door   middel   van anders gaan denken op moet lossen. Healing kan daartoe een aanzet zijn. Voor wie is het bedoeld? Iedereen die lichamelijke klachten heeft of met emotionele problemen vastloopt,  kan een behandeling ondergaan. Je hoeft er niet perse in te geloven om het te  laten werken. De werking van de healing gaat buiten jouw 'mind' om en werkt op  een dieper niveau.   Werkwijze? Alles   om   ons   heen   bestaat   uit   energie.   Atomen   en   de   gebundelde   verzamelingen   daarvan,   zogenaamde   moleculen   bestaan   allen   geheel   uit   energie. Moleculen     zijn     de     kleinste     deeltjes     die     de     eigenschappen     van     een     bepaalde     stof     bezitten.     Moleculen     krijgen     door     hun     verschillende atoomsamenstellingen   een   bepaalde   trilling   (frequentie)   mee.   Ons   lichaam   bestaat   uit   een   verzameling   van   energie   met   een   bepaalde   trilling.   Wat   we als   vaste   stof   ervaren   is   in   werkelijkheid   een   verzamelingen   van   trillende      moleculen.   De   snelheid   van   trillen   is   zo   hoog   dat   we   niet   tussen   de moleculen   door      kunnen   kijken   of   grijpen.   Hierdoor   ervaren   we   de   verzameling   moleculen   als   een      vaste   stof.   Verstoringen   in   onze   psychische   balans door   bijvoorbeeld   stress,   spanning,   angst   of   verdriet   kunnen   de   snelheid   van   trillen   (frequentie)   doen   veranderen   in   delen   van   ons      lichaam.   Dit   kan leiden   tot   blokkades   van   chakra's   (energiehoofdpunten   in   ons      lichaam),   waardoor   verlies   van   energie   of   fysieke   aandoeningen   kunnen   optreden.   Bij healing   wordt   contact   gemaakt   met   de   aura   (energieveld   om   iemand   heen)   van   de   patiënt   en   wordt   gevoeld   (gelezen)   waar   het   lichaam   in   onbalans   is (anders      trilt).   Elektromagnetische   trillingen   die   door   de   healer   worden   doorgegeven,   kunnen   de   frequentie   van   trillen   bij   de   patiënt   weer   in   balans brengen.   Blokkades   van   chakra's   kunnen   worden   opgeheven   waardoor   energie   weer   vrij   kan   gaan   stromen      en   fysieke   aandoeningen   -   ontstaan   uit deze blokkades - kunnen op een natuurlijke  manier genezen.  Voor meer informatie en aanmelden voor een healing, ga naar de agenda. Bij de algemene voorwaarden is een disclaimer opgesteld die voor alle vormen van healing van toepassing is.