INSPIRIT4ALL
© Copyright P Groenewegen, www.inspirit4all.nl
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Privé-sessie disclaimer: De   mediamieke   of   psychic   privé-sessie   of   groeps-sessie   is   een   soort   experiment;   er   kunnen   geen   claims   over   gemaakt   worden   en   resultaten   kunnen   niet worden gewaarborgd. Het   medium   geeft   de   privé-sessie   niet   om   U   ook   maar   enige   vorm   van   toekomstvoorspelling   te   geven,   maar   probeert   bewijzen   te   geven   van   voortbestaan na   de   dood.   Toekomstvoorspellingen   zijn   verboden.   Bovendien   staat   de   toekomst   niet   vast   en   is   het   aan   U   te   bepalen   wat   U   met   uw   toekomst   wilt.   Mocht het   medium   toch   uitspraken   doen,   die   door   U   geïnterpreteerd   zouden   kunnen   worden   als   toekomstvoorspellingen,   dient   U   zich   te   realiseren   dat   deze uitspraken hooguit mógelijkheden kunnen inhouden vanuit potenties, maar absoluut geen vaststaande feiten zijn. Het   medium   probeert   wèl   bewijzen   te   geven   van   voortbestaan   na   de   dood,   wat   inhoudt   dat   hij   /   zij   kan   spreken   over   aspecten   van   het   leven   van   de overledene(n)   uit   de   tijd   dat   deze   nog   op   aarde   in   zijn   /   haar   fysieke   lichaam   leefde.   Dat   kunnen   herinneringen   zijn   aan   gebeurtenissen   die   U   met   de overledene gedeeld heeft, of aan bijv. voorwerpen uit de tijd van de overledene(n). Als   U   medische-,   of   psychologische-   of   psychiatrische   problemen   heeft,   dient   U   zich   ten   alle   tijden   eerst   tot   een   arts,   psycholoog   of   psychiater   te   wenden. Zij zijn de bij uitstek deskundigen op deze gebieden. Een medium kan slechts ondersteunend werken in zulke gevallen. Als   het   medium   communiceert   met   de   geestenwereld   of   U   een   psychic   reading   geeft   (dus   vertelt   over   uw   mogelijke   potenties   of   -   persoonlijke   problemen, of   misschien   zelfs   vertelt   over   mogelijke   fysieke   probleemgebieden   die   hij   /   zij   in   uw   lichaam   voelt,   wordt   dat   altijd   gefilterd   en   dus   ‘gekleurd’   door   de eigen   geest   en   door   het   eigen   (onder)bewustzijn   van   het   medium   en   dus   is   het   niet   honderd   procent   uit   te   sluiten   dat   er   vertekeningen   kunnen plaatsvinden in het beeld dat het medium krijgt van de situatie of dat er onjuistheden aan U verteld worden.   Als   duidelijk   wordt   dat   gedurende   de   eerste   10   minuten   van   de   privé-sessie   geen   bevredigend   contact   met   overledene(n)   kan   worden   bewerkstelligd,   kan de   sessie   /   zitting   door   het   medium   of   door   de   cliënt   beëindigd   worden.   Na   die   10   minuten   wordt   de   cliënt   geacht   ermee   akkoord   te   gaan   dat   de   privé- sessie bevredigend is. De   cliënt   kan   tijdens   de   sessie   zaken   meemaken   /   ervaren   die   hij   /   zij   hiervoor   nog   nooit   heeft   meegemaakt.   Als   dat   de   cliënt   voor   zijn   /   haar   gevoel   van slag maakt, kan hij / zij (of kan men – als er meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn) alsnog de privé-sessie beëindigen. Bij   deze   geeft   de   cliënt   verder   ook   aan   dat   hij   /   zij   zich   vooraf   niet   bewust   is   van   medische   condities   of   psychologische   of   psychiatrische   condities   die   zijn   / haar   interpretatie   van   de   privé-sessie   kunnen   beïnvloeden   en   dat   zij   /   hij   vrijwillig   naar   deze   privé-sessie   is   gekomen   en   dat   hij   /   zij   zichzelf   volledig verantwoordelijk en aansprakelijk acht voor de uitkomsten / inhoud van de privé-sessie. Betalingen: Betalingen voor zover van toepassing, dienen direct na afloop gepast en in contacten te worden voldaan. Privacy: Alle   door   U   verstrekte   gegevens   zullen   vertrouwelijk   worden   behandeld   en   worden   niet   aan   derden   verstrekt.   Tijdens   een   mediamieke   of   psychic   privé- sessie   worden   er   geluidsopnames   gemaakt.   Deze   opnames   dienen   om   in   geval   van   geschillen   te   kunnen   bewijzen   wat   er   zich   tijdens   de   sessie   heeft voorgedaan. Bij een groeps-sessie worden geluidsopnames gemaakt ten behoeve van het avondverslag. Alle opnames worden binnen 1 maand gewist.   Aansprakelijkheid: Ik   ben   niet   bevoegd   om   mensen   die   een   psychiatrische   klacht   hebben   (gehad)   te   begeleiden.   Mensen   die   fysieke   klachten   hebben   kan   ik   wel   begeleiden. De   behandeling   vervangt   echter   geen   medische   of   reguliere   behandeling.   De   verantwoordelijkheid   voor   wat   je   met   mijn   begeleiding   of   de   mogelijke gevolgen daarvan doet is geheel aan jou. Peter Groenewegen kan niet aansprakelijk gesteld worden. Toelating: Een   aantal   spirituele   ontmoetingen   zijn   bedoeld   om   mensen   te   laten   kennismaken   met   het   mediumschap.   Wij   verwachten   derhalve   dat   er   een   normale doorstroming van deelnemers is. Wij behouden ons het recht voor om mensen toe te laten of te weigeren.