Wat is een Medium?  Een   medium   is   een   persoon,   die   contact   kan   maken   met   de   spirituele   wereld.   De   spirituele   wereld   is   de onzichtbare   wereld,   waar   we   als   Ziel   verblijven   als   we   komen   te   overlijden.   Een   medium   kan   onze   wereld   en   de onzichtbare    spirituele    wereld    met    elkaar    verbinden    door    informatie    van    overledenen    door    te    geven    aan nabestaanden, die juist blijkt te zijn. Zo probeert een medium te bewijzen dat onze dierbaren er nog steeds zijn. Als   iemand   overleden   is,   verliest   hij   zijn   fysieke   lichaam.   De   Ziel   blijft   echter   eeuwig   voortbestaan   in   de   vorm   van een   energieveld.   In   dit   energieveld   is   de   identiteit   van   de   overledene   opgenomen.   Door   contact   te   maken   met   dit energieveld    krijgt    het    medium    toegang    tot    de    overledene.    Contact    met    een    overledene    noemen    we    een ‘mediamiek contact’ Een   medium   kan   op   precies   dezelfde   manier   contact   maken   met   een   levende   persoon.   Het   enige   verschil   is   dat deze   Ziel   een   fysiek   lichaam   heeft.   Een   levende   persoon   heeft   net   zo   goed   een   energieveld   om   zich   heen. Contact met een levende persoon noemen we een ‘psychic reading’ In beide gevallen wordt er bewijsbare informatie verkregen uit het energieveld van de Ziel. Waarom zou je naar een medium gaan? Er   zijn   vele   vragen   te   bedenken,   die   je   zou   kunnen   stellen   aan   een   medium.   Sommige   mensen   willen   graag   dat een   medium   naar   henzelf   kijkt   en   een   ‘psychic   reading’   geeft.   Het   medium   kan   dan   dieper   invoelen   op   jouw eigenschappen,   kwaliteiten   en   vraagstukken.   Je   krijgt   door   het   medium   een   persoonlijke   spiegel   voorgehouden, waarmee je als persoon positief aan de slag kan op weg naar de volgende stap in je leven. Anderen   willen   juist   graag   contact   met   een   overleden   dierbare   en   een   ‘mediamiek   contact’.   Mijn   ervaring   is   dat overledenen   graag   met   ons   willen   communiceren.   Ze   willen   ons   laten   weten   dat   ze   er   nog   zijn.   Ze   willen   je   laten weten   hoe   hun   terugblik   is   op   hun   aardse   leven   samen   met   jou.   Misschien   willen   ze   laten   weten   hoe   goed   jij   de draad   weer   hebt   opgepakt.   Misschien   willen   ze   alleen   sorry   zeggen   of   willen   ze   laten   weten   dat   ze   zielsveel   van je   houden.   Vaak   delen   ze   recente   gebeurtenissen   uit   jouw   leven   om   aan   te   tonen   dat   ze   nog   steeds   alles   mee krijgen   van   wat   er   in   het   hier   en   nu   gebeurd.   Het   zijn   altijd   liefdevolle   en   respectvolle   ontmoetingen.   het   is prachtig om je te realiseren, dat overledenen er nog steeds zijn. Werkwijze?   Individuele consulten Bij   individuele   consulten   kan   het   medium   zich   eenvoudig   aanpassen   aan   de   specifieke   wensen   van   de cli ë nt.   Er   is   tijd   genoeg   voor   zowel   een   psychic   reading   als   een   mediamiek   contact.   Bij   een   individueel consult kunnen priv é aangelegenheden uitgebreid en veilig aan de orde komen. Persoonlijkheidsreading Je    kunt    ook    kiezen    voor    een    persoonlijkheidsreading.    Hierbij    wordt    persoonlijkheid    en    de    oorsprong daarvan   toegelicht   en   onderzocht.   Persoonlijkheid   doe   je.   Je   bent   geen   persoonlijkheid.   Deze   wetenschap geeft   meestal   verbluffende   inzichten   in   het   waarom   je   bepaalde   dingen   doet   zoals   je   ze   doet.   Het   nieuwe nzicht   kun   je   gebruiken   om   stoornissen   of   patronen   te   doorbreken   en   vrij   te   komen   van   vastzittende patronen. Demonstratie mediumschap Dit    is    een    groepsbijeenkomst,    waarbij    de    mediums    een    aantal    korte    mediamieke    contacten    met overledenen. Anders   dan   bij   een   individueel   consult   is   er   beperkt   tijd   voor   een   contact   en   kan   een   medium niet   te   diep   ingaan   op   gevoelige   priv é aangelegenheden.   Wel   laten   ook   tijdens   deze   bijeenkomsten   de overledenen   een   liefdevolle   boodschap   achter.   Zulke   demonstraties   geven   we   in   ons   Spirituele   Huis   in Groessen of elders, bijvoorbeeld in een spirituele winkel. We noemen ze ook wel ‘spirituele ontmoetingen’. Bloemlezing Een    bloemlezing    wordt    vaak    gegeven    in    combinatie    met    een    demonstratie.    Nadat    er    contacten    zijn gemaakt   met   de   spirituele   wereld,   geven   de   mediums   korte   psychic   readings   aan   de   aanwezige   gasten. Iedereen   krijgt   dus   een   persoonlijke   reading.   De   mediums   geven   deze   reading   aan   de   hand   van   een   door jou   uitgekozen   en   meegebrachte   bloem.   Onbewust   kies   jij   de   bloem,   waarmee   het   medium   kan   werken   en jouw energie kan lezen. Huiskamerdemonstratie Een   huiskamerdemonstratie   wordt   bij   jou   thuis   gegeven.   Je   kunt   zelf   je   familie   en/of   vrienden   uitnodigen. De   gasten   hoeven   geen   ervaring   te   hebben   met   mediums   of   zelfs   maar   te   geloven   het   hiernamaals.   Wel   is het   wenselijk,   dat   de   gasten   zich   open   stellen   op   deze   avond.   Achteraf   kan   iedereen   zijn   eigen   mening vormen. Minimaal   aantal   deelnemers   is   vijf   personen.   Afhankelijk   van   het   aantal   mensen   wordt   in   overleg   een passende   indeling   van   de   avond   gemaakt   en   bepalen   we   of   de   demonstratie   met   of   zonder   bloemlezing gepland kan worden. De   spirituele   wereld   is   een   intelligente   wereld.   Het   medium   heeft   er   zelf   weinig   invloed   op   en   kan   bij   een demonstratie   niet   regelen   wie   er   doorkomen   of   dat   alle   gasten   een   contact   krijgen.   Wij   vertrouwen   erop,   dat   er gebeurt   wat   nodig   is.   Bedenk   dat   zij   die   het   echt   nodig   hebben,   gehoord   worden   door   de   spirituele   wereld.   Alle informatie   die   gedeeld   wordt,   is   vertrouwelijk.   Het   is   vanzelfsprekend,   dat   iedereen   met   respect   met   de   privacy van de andere gasten omgaat. Voor meer informatie en aanmelden voor demonstraties of individuele consulten, ga naar de agenda. Bij de algemene voorwaarden is een disclaimer opgesteld die voor alle vormen van mediumschap van toepassing is.
INSPIRIT4ALL