INSPIRIT4ALL
Wat is healing?  De   kortste   healing   is   een   glimlach! Als   we   goed   in   ons   vel   zitten,   dan   wandelen   we   op   ons   hoofdpad! Alles   wat   er op   dat   hoofdpad   gebeurt   voelt   van   binnen   als   kloppend:   ´Het   komt   op   je   pad,’   of   ´Het   heeft   zo   moeten   zijn.´Het hoeft   niet   allemaal   leuk   te   zijn   wat   je   te   ervaren   krijgt,   maar   het   is   jouw   hoofdpad.   Soms   krijg   je   spijt   van   genomen beslissingen   of   je   wordt   in   een   situatie   gezogen   waar   je   eigenlijk   helemaal   niet   wilt   zijn   (bijvoorbeeld   in   werk   of relatie).   Het   creëert      spanningen   in   jezelf.   Je   wandelt   op   een   zijpad   en   langzaam   raak   je   uit   balans.   Spanningen hopen zich op en gaan vastzitten in je systeem. Dit kan op den duur tot fysieke of mentale klachten leiden. Healing   is   jezelf   weer   in   balans   brengen   (of   laten   brengen).   Door   middel   van   kosmische   energie   of   Goddelijke energie   (alles   is   energie!)   worden   de   plekken   in   jouw   lichaam   die   uit   evenwicht   waren   weer   opnieuw   in   balans gebracht   zodat   heling   plaats   kan   vinden.   Fysieke   en   mentale   aandoeningen   zijn   vaak   niet   met   één   pilletje   of   met een   behandeling   te   verhelpen.   Wel   kan   healing   een   stap   in   de   goede   richting   zijn.   Door   de   ziel   even   aan   te   raken worden   vaak   waarheden   gezien   en   begrepen.   Misschien   herken   je   patronen   in   je   leven   die   elke   keer   weer terugkeren en die je door middel van anders gaan denken op moet lossen. Healing kan daartoe een aanzet zijn. Voor wie is het bedoeld? Iedereen die lichamelijke klachten heeft of met emotionele problemen vastloopt,  kan een behandeling ondergaan. Je hoeft er niet perse in te geloven om het te  laten werken. De werking van de healing gaat buiten jouw 'mind' om en werkt op  een dieper niveau.   Werkwijze? Alles    om    ons    heen    bestaat    uit    energie.    Atomen    en    de    gebundelde    verzamelingen    daarvan,    zogenaamde moleculen   bestaan   allen   geheel   uit   energie.   Moleculen   zijn   de   kleinste   deeltjes   die   de   eigenschappen   van   een bepaalde   stof   bezitten.   Moleculen   krijgen   door   hun   verschillende   atoomsamenstellingen   een   bepaalde   trilling (frequentie)   mee.   Ons   lichaam   bestaat   uit   een   verzameling   van   energie   met   een   bepaalde   trilling.   Wat   we   als vaste   stof   ervaren   is   in   werkelijkheid   een   verzamelingen   van   trillende      moleculen.   De   snelheid   van   trillen   is   zo hoog   dat   we   niet   tussen   de   moleculen   door      kunnen   kijken   of   grijpen.   Hierdoor   ervaren   we   de   verzameling moleculen   als   een      vaste   stof.   Verstoringen   in   onze   psychische   balans   door   bijvoorbeeld   stress,   spanning,   angst of   verdriet   kunnen   de   snelheid   van   trillen   (frequentie)   doen   veranderen   in   delen   van   ons      lichaam.   Dit   kan   leiden tot    blokkades    van    chakra's    (energiehoofdpunten    in    ons        lichaam),    waardoor    verlies    van    energie    of    fysieke aandoeningen   kunnen   optreden.   Bij   healing   wordt   contact   gemaakt   met   de   aura   (energieveld   om   iemand   heen) van   de   patiënt   en   wordt   gevoeld   (gelezen)   waar   het   lichaam   in   onbalans   is   (anders      trilt).   Elektromagnetische trillingen   die   door   de   healer   worden   doorgegeven,   kunnen   de   frequentie   van   trillen   bij   de   patiënt   weer   in   balans brengen.   Blokkades   van   chakra's   kunnen   worden   opgeheven   waardoor   energie   weer   vrij   kan   gaan   stromen      en fysieke aandoeningen - ontstaan uit deze blokkades - kunnen op een natuurlijke  manier genezen.  Voor meer informatie en aanmelden voor een healing, ga naar de agenda. Bij de algemene voorwaarden is een disclaimer opgesteld die voor alle vormen van healing van toepassing is.