INSPIRIT4ALL
© Copyright P Groenewegen, www.inspirit4all.nl

De mediums: 

Mirjam Verschure, Peter Groenewegen.
MEDIUMSCHAP

Huiskamer demonstratie

Spooky of fantastisch? Als   je   de   eerste   keer   met   mediumschap   in   aanraking   komt,   kan   het   je   beide   bekruipen:   hoe   weet   het   medium   van   alles   over   mij   en   mijn   overleden dierbaren te vertellen, zonder dat ik dat heb verteld? Spooky, maar vooral fantastisch!  Een   medium   kan   contact   maken   met   een   overledene.   Dat   wil   zeggen   dat   het   medium   de   energie   van   de   overledene   voelt   en   aan   die   energie   zijn   of   haar karakter   af   kan   leiden,   maar   ook   bijvoorbeeld   of   iemand   kinderen   heeft   gehad   of   een   partner.   Naast   het   voelen   krijgt   een   medium   plaatjes   te   ‘zien’.   Het is   hetzelfde   als   je   je   op   dit   moment   even   een   appel   voorstelt.   Die   zie   je   niet   echt   voor   je,   maar   in   je   hoofd   ‘zie’   je   het   wel.   Zo   geeft   een   overledene plaatjes   door   aan   het   medium   die   doen   herinneren   aan   werk   of   andere   gebeurtenissen   in   het   leven,   waardoor   jij   weet   welke   dierbare   doorkomt.   Het medium   staat   op   die   manier   open   voor   het   waarnemen   van   geluiden,   geuren,   smaak   en   lichamelijke   sensaties,   waarmee   de   overledene   iets   duidelijk   wil maken. Hierdoor kun je gaan beseffen: onze dierbaren die al heengegaan zijn, zijn nog steeds bij ons! Demonstratie Op   een   demonstratieavond   zijn   meerdere   gasten   aanwezig.   Een   medium   maakt   voor   de   groep   contact   met   een   overledene   en   voelt   bij   wie   hij   of   zij moet   zijn   of   is   specifiek   met   de   informatie   en   vraagt:   wie   herkent   dit?   Daar   gaat   het   medium   net   zo   lang   mee   door,   tot   duidelijk   is   bij   wie   overledene hoort. Daarna geeft het medium nog meer informatie en een boodschap door. De mediums Mirjam   en   Peter   hebben   hun   driejarige   opleiding   bij   de   Academie   voor   Mediumschap   in   Naarden   net   voltooid   en   willen   graag   mensen   in   contact brengen   met   hun   overledenen   door   demonstratieavonden   te   geven.   Wij   vinden   het   elke   keer   weer   fantastisch   om   een   levende   mens   met   een   dierbare overledene   in   contact   te   brengen.   Dat   is   ontroerend.   Natuurlijk   zijn   niet   alle   overledenen   lieverds   geweest.   Het   is   wel   onze   ervaring   dat   zij   nu   in   liefde   en licht   wonen   en   vandaaruit   contact   zoeken.   Dat   kan   helend   zijn,   zelfs   over   de   grens   van   ‘de   dood’   heen.   We   kunnen   niet   garanderen   dat   je   contact   krijgt met een dierbare, maar je krijgt hoe dan ook een bijzondere avond, omdat je merkt dat onze overledenen er nog steeds zijn. Het leven gaat door! Contact: Peter Groenewegen, info@inter-advice.nl of 06 30716601